កម្មវិធីដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អាជីវករសម័យទំនើប
Loja Integrada ដែលជាវេទិកាពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលបានចេញការស្ទង់មតិមួយដែលបង្ហាញថាប្រហែល ៧៥% នៃអ្នកលក់រាយតូចនិងមធ្យមប្រើប្រាស់ WhatsApp សម្រាប់បណ្តាញលក់ដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីការលក់តាមអ៊ីនធឺណិត។ កម្មវិធីMessengerត្រូវបានប្រើដោយពាណិជ្ជករ ៦៨% ជាឧបករណ៍បំរើអតិថិជនចម្បងជាងគេ។ ការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Instagram ស្ថិតនៅលំដាប់ទី ៣ ដែលមាន១៥% ដោយបានជួយសម្រួលដល់ការរកស៊ីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ចំណែកឯe-mailស្ថិតនៅលំដាប់ទី៤ ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម ៥.៦% ផងដែរ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/12/2021

Loja Integrada ដែលជាវេទិកាពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលបានចេញការស្ទង់មតិមួយដែលបង្ហាញថាប្រហែល ៧៥% នៃអ្នកលក់រាយតូចនិងមធ្យមប្រើប្រាស់ WhatsApp សម្រាប់បណ្តាញលក់ដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីការលក់តាមអ៊ីនធឺណិត។

កម្មវិធីMessengerត្រូវបានប្រើដោយពាណិជ្ជករ ៦៨% ជាឧបករណ៍បំរើអតិថិជនចម្បងជាងគេ។ ការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Instagram ស្ថិតនៅលំដាប់ទី ៣ ដែលមាន១៥% ដោយបានជួយសម្រួលដល់ការរកស៊ីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ចំណែកឯe-mailស្ថិតនៅលំដាប់ទី៤ ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម ៥.៦% ផងដែរ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …