ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន LG បានបោះបង់ចោលជាផ្លូវការនូវការផលិតនិងលក់ទូរស័ព្ទ Android ដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយមានបំណងចង់ព្យាយាមលក់ទូរស័ព្ទ iPhoneជំនួសវិញ។នេះអាចជាស្ថានភាពប្រឆាំងនឹងវិចារណញាណបានកើតឡើងដោយសារតែមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងស្តុកនៃហាងBest Shop របស់OEM ដែលជា អាណាឡូក Apple Store របស់OEM ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះគ្រោងការណ៍នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុន LG បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung​​ បានរាយការណ៍ថាបានធ្វើការជំទាស់ទៅនឹង“ទូរស័ព្ទiPhoneនៅហាងBest Shop ”ជាចម្បងដោយសារតែឧបករណ៍ស៊េរីGalaxyរបស់ខ្លួនមិនដែលត្រូវបានគេស្តុក ទុកនៅទីនោះទេ។ទោះយ៉ាងណាការប្រឆាំងដែលបណ្តាលឱ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមហ៊ុនLGការបញ្ឈប់ប្រាក់ចំណូលឧបករណ៍ចល័តថ្មីរបស់ខ្លួនបានមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា។

ពួកគេមានអ្នកលក់រាយ”តូចនិងមធ្យម”ដែលពិតជាអាចនឹងបាត់បង់បើក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជា LGភ្លាមៗចូលទៅក្នុងទីផ្សារលក់រាយ iPhone របស់កូរ៉េខាងត្បូង។លើសពីនេះទៀត អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះក៏អាចប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ហាងOEM សម្រាប់ហាងBest shop សម្រាប់ហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះដែរដូចជាសាធារណៈជន ដែរ។ដូច្នេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនOEM ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ពីការឈានទៅមុខជាមួយនឹងគំនិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ប្រភព៖ notebookcheck

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia