អ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកប្រយុទ្ធក្នុង The King of Fightersទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការ Update បន្ទាប់។ SNK បានបង្ហាញសមាជិកថ្មីនៃ The King of Fighters នៅក្នុងវីដេអូ Trailer ។ ហើយឥឡូវនេះយើងមានអង្គរហូតដល់ ២៤ នាក់បានបង្ហើបថា RAMON បានចូលរួមនៅក្នុងឈុតខ្លីរបស់ KOF XV trailer ។

RAMON បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុង KOF 2000 ហើយគាត់បានបង្ហាញខ្លួនជាទៀងទាត់នៅក្នុងហ្គេមចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ បន្ទាប់ពីអវត្តមានរយៈពេលខ្លីគាត់បានត្រលប់ទៅស៊េរីសម្រាប់ KOF XIV ហើយនៅ KOF XV គាត់នឹងមានអ្នកសំដែងសំលេងដូចគ្នានឹងហ្គេមនោះដែរ។ Kiyoshi Katsunuma នឹងត្រលប់មកសំដែងសំលេងគាត់វិញ។បន្ថែមពីលើ RAMON មនុស្សទាំង ២៣ នាក់ខាងក្រោមនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង KOF XVKOF XV នឹងមកដល់លើក PS4, PS5, Xbox Series X, និងកុំព្យូទ័រតាមរយៈ Steam និង Epic Games Store នៅត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២២ ។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.siliconera.com

www.youtube.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia