ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានយកឈ្នះ Samsung Note 20 Ultra ដោយជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តល្បឿនលើកកម្មវិធី(App)ដោយ iPhone 12 Pro មានបន្ទះឈីប A14 និង RAM 6GB ឈ្នះលើបន្ទះឈីប Snapdragon 856 និង RAM 12GB ក្នុងស្មាតហ្វូនរបស់ Samsung ។

កាសាកល្បងperformance បានវាស់វែងថាតើទូរស័ព្ទនីមួយណាដែលត្រូវចំណាយពេល ប៉ុន្មានដើម្បីបើកកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់។iPhone12Proធ្វើកាperformanceបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងផ្នែកនៃការធ្វើតេស្តដែលរួម មានការបង្ហាញវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Rush និងបានរក្សាការនាំមុខតាមរយៈ ការបើក ដំណើរការហ្គេមជាច្រើន។ iPhone 12 Pro បានបញ្ចប់កម្មវិធីមុនគេ”បង្អស់នៃការបើកកម្មវិធីក្នុងរយៈពេលមួយនាទីនិង៤១នាទី។នៅLapsទីពីរដែលវាស់ថាតើស្មាតហ្វូនអាចរក្សាកម្មវិធីដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅខាងក្រោយផ្ទៃខាងក្រោយទូរស័ព្ទ iPhone បានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៤២ វិនាទីខណៈដែល Note 20 Ultra ចំណាយពេល ៤៦ វិនាទី។Samsung Galaxy Note 20 Ultra គឺជាអ្នកឈ្នះការតេស្តល្បឿនរបស់កម្មវិធីមុនដែលធ្វើឡើងដោយទូរស័ព្ទប៊ូហ្វេប៉ុន្តែiPhone 12 Pro គឺជាម្ចាស់ជើងឯកថ្មីនិងជាស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការបានល្អបំផុតនៅ លើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។នេះជាវីដេអូដែលពួកគេសាកល្បង

Soure:

www.macrumors.com

www.youtube.com/user/PhoneBuff