រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទ iPhone 12 និង iPhone 12 MINI របស់ Apple មាន ៥ ពណ៌គឺខ្មៅ,ស,ក្រហម,បៃតង,និងខៀវ។ ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ iPad ប្រចាំឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពណ៌មួយទៀតគឺពណ៌ស្វាយ។ យោងទៅតាមក្រុមហ៊ុននឹងអាចរកវាបានសម្រាប់ការកម្មង់ទុកមុននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសាជាមួយនឹងការដាក់លក់ជាទូទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមលក់ជាច្រើនតាមពណ៌បន្ថែម។ ស្រោមទូរស័ព្ទដៃម៉ាក MagSafe Leather Case ឬ Leather Sleeve នឹងមាននៅ Deep Violet ។ Silicone Case នៅ Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe ឬ Amethyst ។ ករណីទាំងអស់នេះអាចរកបានដើម្បីបញ្ជាទិញនៅថ្ងៃនេះ។ សម្រាប់ការកម្មង់ទុកមុននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសាជាមួយនឹងការដាក់លក់ជាទូទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia