ប្រកាសនៅព្រឹត្តិការណ៍ WWDC ឆ្នាំ ២០២១ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ១៥ និង iPadOS 15បែតាអាចរកបានសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុង​កម្មវិធីកម្មវិធីបែតារបស់Appleចាប់តាំងពីខែមិថុនា។ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសរបស់ Apple កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15 នឹង ដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញា។

ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 14គឺជាការអាប់ដេតដ៏សំខាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15 ផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្មវិធីនិងសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់ Apple។ ឥឡូវនេះ FaceTime អាចត្រូវបានប្រើនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង Window តាមរយៈតំណសាធារណៈការជូនដំណឹងទទួលបានការរចនាថ្មីជាមួយ Focus Mode ហើយ Safri មានការរចនាដ៏ថ្មី។

ឥឡូវនេះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចទាញយក iOS 15 និង iPadOS 15 RC តាមរយៈគេហទំព័រ Apple Developer ។ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះក៏កំពុងត្រូវបានចេញផ្សាយជាការទាញយក OTA សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ១៥ បែតានៅលើ iPhone, iPod touch ឬ iPad ។ អនុវត្តដូចគ្នាចំពោះ watchOS 8 និង tvOS 15 ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 និង tvOS 15 នឹង ដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ២០ ខែកញ្ញា។

ប្រភព៖ 9to5mac

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia