ក្រុមហ៊ុន Intel ទើបតែបានបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឱ្យកុំព្យូទ័រ QUANTUM អនុវត្តកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្រុមហ៊ុននិង QuTech បាននិយាយថាពួកគេបានបង្ហាញនូវវត្ថុដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងវត្ថុពីដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ជាគ្រីស្តាល់  Horse Ridge របស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក៏បានបង្ហាញផងដែរថា Horse Ridge អាចគ្រប់គ្រងវត្ថុចាស់ៗជាច្រើនលើខ្សែប្រេកង់វិទ្យុតែមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេគុណប្រេកង់ (frequency multiplexing) ដោយប្រើក្បួនដោះស្រាយ (Deutsch-Jonza) ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើកុំព្យូទ័រកង់ទិចជាងម៉ាស៊ីនធម្មតា។

កុំព្យូទ័រ QUANTUM

ជាលទ្ធផលវាអាចធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើមាត្រដ្ឋានកុំព្យួទ័រកង់តូមហើយឱ្យពួកគេដោះស្រាយការគណនាកាន់តែច្រើនដែលពិបាកឬមិនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងថាមពលកុំព្យូទ័រធម្មតា។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia