ផ្នែកវីដេអូខ្លីៗរបស់ Instagram គឺ Reels  កាន់តែមានលក្ខណៈដូចជា TikTok ។ មុខងារ Remix ថ្មីស្តាប់ទៅដូចជា Duet របស់ TikTok ។ អ្នកអាចធ្វើការថតវីដេអូរបស់ខ្លួនដោយការចែករំលែកវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀត។កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកអាចថតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Instagram ឬផ្ទុកឡើងនូវវីដេអូដែលបានថតទុកមុនពីក្រឡុកកាមេរ៉ារបស់អ្នកបានដែលជាលក្ខណៈ TIKTOK DUET-STYLE ។

អ្នកនឹងអាចមើលឃើញ Video DUET-STYLE របស់អ្នកដែលបានថតជាមួយអ្នកដទៃរើផ្សេងទៀតតាមរយៈសកម្មភាពផ្ទាំង។ ការបញ្ចូលតន្ត្រីឡើងវិញដែលអ្នកបានធ្វើពីវីដេអូផ្សេងទៀតនឹងលេចចេញជាផ្នែក Reels របស់អ្នក។ Duet គឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន TikTok ក្លាយជាវេទិកាធំបែបនេះ។

 ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

www.twitter.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia