នៅពេលដែល Instagram មានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់១ពាន់លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកលោក Mark Zuckerberg បានហៅវាថាជា“ សមិទ្ធផលមិនគួរឱ្យជឿ” ហើយលោកបានពិពណ៌នាថាជាកម្មវិធីចែករំលែករូបថតដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយ។

ទោះយ៉ាងណា បច្ចុប្បន្ននេះ យោងតាមឯកសារInstagram ដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ បានបង្ហាញថាIG មានការភ័យខ្លាចនូវការបាត់បង់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង ជាពិសេសក្មេងៗអនុវិទ្យាល័យ ដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ។

ការភ័យខ្លាចរបស់ Instagram ចំពោះការបាត់បង់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងក៏បង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការដើរតួយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិត។ Instagram ដែលហ្វេសប៊ុកបានទិញក្នុងឆ្នាំ ២០១២ គឺជាបណ្តាញសង្គមដែលពេញនិយមបំផុតមួយបន្ទាប់ពីហ្វេសប៊ុក។ មានបណ្តាញសង្គមជាច្រើនដែលយុវវ័យប្រើប្រាស់ ដូចជាកម្មវិធីវីដេអូចិន TikTok និងកម្មវិធីផ្ញើសារ Snapchatជាដើម។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports