មុខងារនេះនឹងស្នើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈផ្ទៃមុខ
Instagram កំពុងស្នើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនផ្តល់នូវវីដេអូ Selfie ដែលបង្ហាញពីផ្ទៃមុខពិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពួកគេជាមនុស្សពិត នេះបើយោងតាមការបង្ហោះលើ Twitter ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Matt Navarra ។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាតគណនាក្លែងក្លាយ សារដែលមានលក្ខណៈរំខាន និងចង់បំបាត់ការបំប៉ោងចំនួនអ្នកចូលចិត្ត ឬអ្នកតាមដាន។ យោងតាមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ XDA ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមសាកល្បងមុខងារនេះកាលពីឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែបានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេស។ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននាក់បានរាយការណ៍ថាត្រូវបានស្នើសុំឱ្យថតវីដេអូ Selfie ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ គេមិនច្បាស់ទេថាតើមុខងារនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងសាកល្បង ឬនឹងចាប់ផ្តើមដាក់អោយដំណើរជាជំហានៗ។ Source: ww.theverge.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

11/17/2021

Instagram កំពុងស្នើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនផ្តល់នូវវីដេអូ Selfie ដែលបង្ហាញពីផ្ទៃមុខពិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពួកគេជាមនុស្សពិត នេះបើយោងតាមការបង្ហោះលើ Twitter ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Matt Navarra ។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាតគណនាក្លែងក្លាយ សារដែលមានលក្ខណៈរំខាន និងចង់បំបាត់ការបំប៉ោងចំនួនអ្នកចូលចិត្ត ឬអ្នកតាមដាន។

យោងតាមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ XDA ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមសាកល្បងមុខងារនេះកាលពីឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែបានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេស។ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននាក់បានរាយការណ៍ថាត្រូវបានស្នើសុំឱ្យថតវីដេអូ Selfie ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ គេមិនច្បាស់ទេថាតើមុខងារនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងសាកល្បង ឬនឹងចាប់ផ្តើមដាក់អោយដំណើរជាជំហានៗ។

Source: ww.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …