យោងតាមការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនបានឱ្យដឹងថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន HarmonyOS នឹងឈានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៣០០ លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះរួមមានទូរស័ព្ទនិងថេប្លេតចំនួន ២០០ លានគ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ១០០ លានគ្រឿងនិងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។

ម៉្យាងវិញទៀតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតចិននឹងអាចត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនផលិតភាគីទីបីនៅពេលដែលវាមានស្ថេរភាពនិងឈានដល់ចំនួនអ្នកទស្សនាគ្រប់គ្រាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនេះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវចាប់យកយ៉ាងតិច ១៦ ភាគរយនៃចំណែកទីផ្សារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។

តាមពិតយោងទៅតាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ StatCounter ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយបានអោយដឹងថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ Google មាន ៤០,៦៣ ភាគរយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ Apple គឺ ១៦,២៦ ភាគរយនិងចំណែកទីផ្សារវីនដូ ៣១,៩៤ ភាគរយ។ គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏នឹងនាំយក HarmonyOS មករកចំណែកទីផ្សារខាងលើផងដែរ។ វាហាក់ដូចជាការឈានដល់តួលេខនេះនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមិនពិបាកពេកនោះទេព្រោះថាក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលបានចាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ៣០ លាននាក់ក្នុងមួយខែប្រហែលជានឹងឈានដល់ការប្តេជ្ញាចិត្ត។ ចំណែកទីផ្សារដោយបង្កើនចំនួននេះដល់ ៣០០ លាននៅចុងឆ្នាំនេះ។

Source: www.engadget.com