ក្រុមហ៊ុនរថយន្តHaloបានប្រកាសពីការបើកដំណើរការសេវាកម្មចែកចាយរថយន្តអគ្គិសនីដោយគ្មានអ្នកបើកបរនៅLas Vegas។ អ្នកបើកបរអាចធ្វើបញ្ជាររថយន្តពីចម្ងាយ ដោយអ្នកបើកបរតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្តាញ5G ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនT-Mobile។

ក្រុមហ៊ុនបានរួមបញ្ចូលប្រតិបត្តិការបញ្ជារពីចម្ងាយ ហើយវាក៏អាចបើកបរដោយមនុស្សផងដែរ។ យោងតាមការសិក្សាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមិថុនាដោយLynx Software Technologiesបានអោយដឹងថាជនជាតិអាមេរិក ៨០% ជឿជាក់លើអ្នកបើកបរជាមនុស្សជាជាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ។ ជាមួយនឹងប្រតិបត្ដិការសេវាកម្មហាឡូ វាត្រូវបានប្រើដោយប្រព័ន្ធAI ​ដែលអាចរៀននិងកែលម្អការបើកបរដោយមិនចាំបាច់អ្នកបើក ដើម្បីធានានូវស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការងារជាក់លាក់តាមពេលវេលា។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports