ចង់BlockណាគេនៅលើGoogle Driveក៏បានដែរឥឡូវ
Google បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថា មុខងារថ្មីមួយសម្រាប់Google Driveដែលជាវេទិកាអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការចែករំលែកឯកសារការ ផ្ទុកឯកសារនិងកម្មវិធីនិពន្ធមាតិកា។ ចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចBlock អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលអ្នកមិនចង់ភ្ជាប់ជាមួយតាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នក។ មុខងារថ្មីនេះអាចរារាំងអ្នកប្រើផ្សេងពីការសហការគ្នាលើឯកសាររបស់អ្នកឬចែករំលែកឯកសារជាមួយអ្នកនោះ។  មុខងារថ្មីនេះអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គណនីហ្គូហ្គលទាំងអស់ចាប់ពីអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់អតិថិជនគម្រោង G Suite / Workspace ។ ការអនុវត្តបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការហើយ ប៉ុន្តែជម្រើសអាចចំណាយពេលរហូតដល់ ២ សប្តាហ៍ដើម្បីបង្ហាញដល់សហគមន៍ទាំងមូលអាស្រ័យលើតំបន់របស់អ្នក។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

07/26/2021

Google បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថា មុខងារថ្មីមួយសម្រាប់Google Driveដែលជាវេទិកាអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការចែករំលែកឯកសារការ ផ្ទុកឯកសារនិងកម្មវិធីនិពន្ធមាតិកា។ ចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចBlock អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលអ្នកមិនចង់ភ្ជាប់ជាមួយតាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នក។

មុខងារថ្មីនេះអាចរារាំងអ្នកប្រើផ្សេងពីការសហការគ្នាលើឯកសាររបស់អ្នកឬចែករំលែកឯកសារជាមួយអ្នកនោះ។  មុខងារថ្មីនេះអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គណនីហ្គូហ្គលទាំងអស់ចាប់ពីអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់អតិថិជនគម្រោង G Suite / Workspace ។ ការអនុវត្តបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការហើយ ប៉ុន្តែជម្រើសអាចចំណាយពេលរហូតដល់ ២ សប្តាហ៍ដើម្បីបង្ហាញដល់សហគមន៍ទាំងមូលអាស្រ័យលើតំបន់របស់អ្នក។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …