ដល់វេនGoogleប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្លួនម្តង
Googleបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចំនួនពីរដែលខ្លួននឹងរៀបចំនៅឆ្នាំនេះគឺGoogle Android Dev Summit និងthe Chrome Dev Summit. Google Android Dev Summit ដែលនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ធំទី ២ របស់ហ្គូហ្គោលនៅឆ្នាំ ២០២១ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ ហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតម្តងទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺ Chrome Dev Summit នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា។ Google Android Dev Summit ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយផ្តោតទៅលើប្រធានបទដូចជាការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍softwareកម្មវិធី ដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ក្នុងកំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរពី Android 11 ទៅ Android 12 ក៏ដូចជាផែនការរបស់ហ្គូហ្គោលសម្រាប់រយៈពេលថ្មី។ ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្រោមឈ្មោះថា Chrome Dev Summit 2021 នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមអ៊ិនធរណេតម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១ ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ Google […]

Written by Heaur

10/01/2021

Googleបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចំនួនពីរដែលខ្លួននឹងរៀបចំនៅឆ្នាំនេះគឺGoogle Android Dev Summit និងthe Chrome Dev Summit. Google Android Dev Summit ដែលនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ធំទី ២ របស់ហ្គូហ្គោលនៅឆ្នាំ ២០២១ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ ហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតម្តងទៀត។ ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺ Chrome Dev Summit នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា។

Google Android Dev Summit ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយផ្តោតទៅលើប្រធានបទដូចជាការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍softwareកម្មវិធី ដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ក្នុងកំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរពី Android 11 ទៅ Android 12 ក៏ដូចជាផែនការរបស់ហ្គូហ្គោលសម្រាប់រយៈពេលថ្មី។

ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្រោមឈ្មោះថា Chrome Dev Summit 2021 នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមអ៊ិនធរណេតម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១ ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ Google ដែលកំពុងធ្វើការលើ Chrome ផងដែរ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …