និយតករប្រឆាំងភាពមិនទុកចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើGoogle បានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ចល័ត ដំឡើងកម្មវិធីជំនួយសំឡេង(voice assistant) របស់ខ្លួននៅលើឧបករណ៍Androidដែរឬទេ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (៩) ដោយMLex។

ទីភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បានស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនទំាំងនោះផ្តល់ភស្តុតាងថា ពួកគេត្រូវបានបង្ខំដោយGoogle ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីជំនួយការ Google ជាមុន។ អធិការក៏ចង់ដឹងថាតើGoogle ប្រើដំណើរការផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រសម្រាប់ឧបករណ៍ថ្មីក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីធានាភាពផ្តាច់មុខនៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួននិងហាមឃាត់គូប្រជែងពីឧបករណ៍Android។

សម្រាប់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Google បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើប្រធានបទនេះទេ។ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះដែរ។ របាយការណ៍ចុងក្រោយនឹងត្រូវបង្ហាញនៅឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០២២ នៅពេលដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មី។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports