ផ្ញើសារជាសំលេង និងvideo callsតាមGmailក៏បានដែរ
Google កំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីGmail របស់អ្នកប្រើប្រាស់អោយមានតួនាទីលើសពីការផ្ញើសារ។ ដូចដែល The Verge បានកត់សម្គាល់ថា Googleកំពុងធ្វើឱ្យទាន់សម័យនូវកន្លែងធ្វើដោយនឹងបន្ថែមកម្មវិធីGoogle Meetទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីGmailទូរស័ព្ទ។ អ្នកនឹងអាចតេអ្នករួមការងារ និងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកឱ្យបានរហ័ស។ លក្ខណៈពិសេសនេះក៏នឹងបញ្ជូន “chip” ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឆ្លើយនៅលើអេក្រង់ធំ។ ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសមួយដែលស្មើនឹងការជជែកកំសាន្ត ដូចការធ្វើការក្នុងការិយាល័យ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការពីផ្ទះ តែទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នករួមការងារដូចក្នុងការិយាល័យ។ មហិច្ឆតារបស់ហ្គូហ្គលសម្រាប់ការធ្វើវិវត្តGmailគឺច្បាស់ណាស់។ ដូចទៅនឹង Microsoft Outlook ដែរ វាកំពុងក្លាយជាវិធិសាស្រ្តសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់ ទំាំងអស់ការផ្ញើអ៊ីមែលនិងកិច្ចប្រជុំម។ នោះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែល Google កំពុងប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយMicrosoft។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

09/09/2021

Google កំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីGmail របស់អ្នកប្រើប្រាស់អោយមានតួនាទីលើសពីការផ្ញើសារ។ ដូចដែល The Verge បានកត់សម្គាល់ថា Googleកំពុងធ្វើឱ្យទាន់សម័យនូវកន្លែងធ្វើដោយនឹងបន្ថែមកម្មវិធីGoogle Meetទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីGmailទូរស័ព្ទ។ អ្នកនឹងអាចតេអ្នករួមការងារ និងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកឱ្យបានរហ័ស។ លក្ខណៈពិសេសនេះក៏នឹងបញ្ជូន “chip” ទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឆ្លើយនៅលើអេក្រង់ធំ។

ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសមួយដែលស្មើនឹងការជជែកកំសាន្ត ដូចការធ្វើការក្នុងការិយាល័យ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការពីផ្ទះ តែទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នករួមការងារដូចក្នុងការិយាល័យ។ មហិច្ឆតារបស់ហ្គូហ្គលសម្រាប់ការធ្វើវិវត្តGmailគឺច្បាស់ណាស់។ ដូចទៅនឹង Microsoft Outlook ដែរ វាកំពុងក្លាយជាវិធិសាស្រ្តសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់ ទំាំងអស់ការផ្ញើអ៊ីមែលនិងកិច្ចប្រជុំម។ នោះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែល Google កំពុងប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយMicrosoft។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …