ចំពោះក្រុមហ៊ុនVerizonនិងSamsungកំពុងតែធ្វើការដឹកជញ្ជូនចេញនូវបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ សំខាន់មួយដល់Galaxy Watch 3នៅសប្តាហ៍នេះដែលជានាឡិកាឆ្លាតវៃដែលយើង មានបទពិសោធន៏ជាមួយនិងមួយទៀតដែលថាSamsungមិនមែនជាមនុស្សចម្លែក ដើម្បីកែលំអចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូង។

ពេលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកនឹងមានកម្មវិធីបង្កប់ R845 ឬ R855USQU1BUB2 ។ នៅខាងក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតអំពីមុខងារថ្មីរបស់Samsungសុខភាពរួមទាំងពិន្ទុគេងដើម្បីមើលពីរបៀបដែលអ្នកកំពុងដាក់ពង្រាយរាល់យប់។

វាជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ល្អ។ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះត្រូវបានឆ្ពោះទៅរកឧបករណ៍នាពេលឥឡូវនេះដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់។

ប្រភព៖ droid-life

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia