ការដាច់នូវប្រព័ន្ធFacebook ធ្វើឲ្យរំខានដល់កម្មវិធីផ្ញើសារនិងInstagram DMs
មូលហេតុមួយចំនួនដែរបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធFaceBook បានដាច់ដែរផ្តល់ការរំខាន

Written by Dimong

12/11/2020

ចំពោះ​អ្នកមួយចំនួន​មានបញ្ហា​ក្នុងការ​ផ្ញើរ​សារ​នរណាម្នាក់​លើ FaceBook និងInstagram​។​ការដាច់សេវា​កម្មបានធ្វើឲ្យ​កម្មវិធី​ផ្ញើរសារ​​ FaceBook និង​Instagram  DMsសម្រាប់អ្នក​ប្រើប្រាស់​។

ការដាច់ប្រព័ន្ធចរន្ត​ចាប់ផ្តើមកាលពីព្រឹកមិញ​ហើយតាមប្រភព​ឲ្យដឹងថា​ការកើនឡើងនូវអ្នករាយការណ៏​បញ្ហា​ជាមួយនឹងសេវាកម្ម។​​ចាប់តាំងពីពេលនោះមក​ក្រុមហ៊ុនបាន​ធ្វើវាឲ្យល្អប្រសើរ។

ការដាច់សេវាកម្មកើតឡើង​រាល់ពេល​ឥឡូវ​នេះ​ហើយបប៉ុន្តែទំហំ​នៃការរំខាន​ចុងក្រោយ​នេះ​គឺមាន​ច្រើន​យ៉ាង​ដែរ​​FaceBook  Messengerនិង Instagram​ DMs។​ឥឡូវឲពួកគេ​ចែករំលែក​ការរចនា​សម្ព័ន្ធវា​ហាក់ដូចជាការ​ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​អាច​មាន​ន័យ​ថា​ជាការដាច់​ភ្លើង​មួយ​ផ្សេង​ទៀត។

ប្រភព៖ theverge

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …