ត្រឹមមួយយប់ មេហ្វេសប៊ុក ខាតលុយ ២៩ ០០០ លានដុល្លារ !
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បានខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង $29billion នៅពេលដែលតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានស្រុះចុះខ្លំាង 

Written by Heaur

02/04/2022

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg បានខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង $29billion នៅពេលដែលតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានស្រុះចុះខ្លំាង បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសចុងក្រោយរបស់ខ្លួន។ ភាគហ៊ុនរបស់ Meta បានធ្លាក់ចុះជិត 25 ភាគរយនៅក្នុងការជួញដូរ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសពីតួលេខប្រាក់ចំណូលទាបជាងការរំពឹងទុក ក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 18 ឆ្នាំ។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook សកម្មប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះពី 1 លានទៅ 1.929 ពាន់លាននាក់ ដោយក្រុមហ៊ុនបានបន្ទោសការប្រកួតប្រជែងពីគូប្រជែងដូចជា TikTok និង YouTube ។

Source: www.newsbreak.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Apple iPhone 14 នឹងនាំយកការអាប់ដេតដ៏ធំសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខ

Apple iPhone 14 នឹងនាំយកការអាប់ដេតដ៏ធំសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខ

កាមេរ៉ាថតរូប Selfie នឹងមាន auto-focus ដោយផ្លាស់ទីពីដំណោះស្រាយ FF ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ វាក៏នឹងមកដល់ជាមួយ 6P lens និងពន្លឺ f/1.9 aperture ។