នៅថ្ងៃអង្គារទី ២៧ នេះហ្វេសប៊ុកបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រកាសនៅលើប្លុករបស់ខ្លួនថាផែនការនៃបណ្តាញសង្គមនិង Instagram ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ក្រោមអាយុអប្បបរមាដែលអនុញ្ញាត។ បន្ថែមពីលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត  ដែលកំណត់ដោយអាយុ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ដែលផ្តល់ជូនគណនីយុវជន។

ក្រុមហ៊ុននិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតការប៉ាន់ស្មានអាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ មុខងារថ្មីនេះក៏ត្រូវចំណាយពេលដែលបានផ្តល់ក្នុងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះ​ ហើយអនុវត្តអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន។

Source: www.gsmarena.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports