នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានទាមទារធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Apple នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីឆ្នាំ ២០១៦ ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ Apple បច្ចុប្បន្នលោក Tim Cook នេះបើយោងតាមសៀវភៅPower Play ដែលរៀបរាប់ពីក្រុមហ៊ុនTesla ដែលចែករំលែកដោយLos Angeles Time។

ដូចដែលសៀវភៅនោះបានបប្រាប់ថា លោកTim ​ Cook បានស្នើទៅ Elon ​Musk ថា Apple នឹងទិញយក Tesla ហើយ Musk បានទាមទាថាថា គាត់ចង់ក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិ។ តាមរបាយការណ៍ លោក Tim​​​ Cook បានយល់ព្រម ប៉ុន្តែតំណែងនាយកប្រតិត្តិដែលលោក Elon Musk ចង់បានគឺតំណែងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple ។ តែលោកTim Cook បានបដិសេធភ្លាមៗ។ ទំាងElon Musk និង Apple បានច្រានចោលការផ្សព្វការលើ ដោយថាលោក Musk និង Cook មិនដែលនិយាយគ្នាម្តងនោះទេ។

Source: www.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports