យោងតាមការចុះបញ្ជី Microsoft Store ថ្មី Dragon Dragon Builders 2 មិនត្រឹមតែចូលមកក្នុងកម្មវិធី Xbox ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលទៅកាន់ហ្គេម Xbox Game Pass និង Xbox Game Pass សម្រាប់កុំព្យូទ័រនៅខែក្រោយទៀតផង។

ទំព័ររបស់ Microsoft Storeបាននិយាយថា“ការកសាងប្លុក RPGដែលមាន ការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនឹងមកដល់ Xbox consoles និង Windows 10 នៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា។ Dragon Quest Builders 2បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាលើកដំបូងសម្រាប់ PS4,Nintendo Switch និងPCត្រឡប់មកវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ដែលវាត្រូវបាន ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្រដូចគ្នា។Dragon Dragon Builders 2គឺជាបទពិសោធន៍ដាច់ដោយឡែកពីដើមឆ្នាំ២០១៦។អ្នកត្រូវ បានគេប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យកសាងពិភពលោកឡើងវិញនិងកម្ចាត់ការគោរពអាក្រក់ដែលជាកុមារហែហ្គោន។ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងត្រូវប្រមូលនិងធ្វើគ្រឿងសិប្បកម្មរចនា ទីក្រុងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងការពារពួកគេពីសត្វចម្លែកខណៈពេលកំពុងបង្កើននិង ទទួល បានជំនាញថ្មីៗនៅក្នុងដំណើរការនេះ។

ការបញ្ជាទិញជាមុនសម្រាប់ Dragon Quest Builders 2 បានបន្តផ្ទាល់នៅលើ Microsoft Store ។ RPG អាចត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងតម្លៃ ៤៩,៩៩ ដុល្លារ / ៤៤,៩៩ / € ៤៩,៩៩ ។

ប្រភព៖ trueachievements

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia