កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់មួយសម្រាប់សម្រាប់ចេញលក់នៅជប៉ុននិងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ នៅប្រទេសជប៉ុន។ព័ត៌មានជំនួយដដែលនេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីតម្លៃលក់របស់ជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាជាស្តេច Demon Slayer: The Hinokami ChroniclesDemon Slayer: The Hinokami Chronicles លក់ក្នុងតម្លៃ  ¥8,360 (ប្រហែល ៧៧ ដុល្លារអាមេរិក) ជាមួយនឹងការឌីហ្សាញឌីជីថលពិសេសមានតម្លៃ ¥16,280 (ប្រហែល ៩០ ដុល្លារ) ។  PS4-limited នឹងមានតម្លៃ  ¥16,280 (ប្រហែល ១៤៨ ដុល្លារ) ។  collector’s edition នឹងរួមបញ្ចូលទាំង “figure stand” ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Tanjiro, Inosuke និង Zenichi កាន់ឧបករណ៍បញ្ជា។

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles នឹងចេញផ្សាយនៅប្រទេសជប៉ុនដែលជា Demon Slayer: Hinokami Kepputan នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, និង PC ។ Sega នឹងចេញផ្សាយការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនៃហ្គេមនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ការចេញផ្សាយតាមតំបន់ផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេ។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia