អ្នកគាំទ្រទាំងអស់នឹងត្រូវរង់ចាំយូរជាងនេះទៀតដើម្បីលេង Deathloop ព្រោះវាត្រូវបានពន្យារពេលម្តងទៀត។ គណនី Twitter (Twitter account) ផ្លូវការបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុងក្រោយបង្អស់។ កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញផ្សាយ Deathloop ថ្មីគឺថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 ។នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការពីនាយកលោក Dinga Bakaba និងនាយកសិល្បៈលោក Sebastien Mitton ទាក់ទងនឹងការពន្យារពេលចុងក្រោយ។

បំណងដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកនៅ Arkane Lyon និងអំពីគុណភាពត្រូវហ្គេមជាហេតុផលពីរនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនេះ។នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពន្យារពេលជាច្រើន។ ការពន្យាពេលចុងក្រោយនេះបន្ថែមការរង់ចាំបួនខែទៀត។ឥលូវនេះ Deathloop ត្រូវបានពន្យាពេលម្តងទៀតវានឹងមកដល់ PlayStation 5 និង PC នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១ ។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.siliconera.com

www.youtube.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia