វិបត្តិបន្ទះឈីបរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ 2023
នាយកប្រតិបត្តិ Intel បច្ចុប្បន្នលោក Pat Gelsinger បានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNBC អំពីវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារ semiconductor និងការលំបាករបស់ទីផ្សារក្នុងការយកឈ្នះលើកង្វះខាតបន្ទះឈីបដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូល។ យោងតាមនាយកប្រតិបត្តិ ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិបច្ចុប្បន្នកំពុងឈានដល់កម្រិតកំពូល ហើយនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់ឆ្នាំ 2023។ នៅក្នុងការព្យាករណ៍មុននេះ គាត់បានលើកឡើងរួចហើយថា កង្វះខាតឈីបអាចមានរយៈពេល “ពីរ បីឆ្នាំ”។ ខណៈដែលឈីបកុំព្យូទ័ររបស់ Intel បានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះ 2% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/25/2021

នាយកប្រតិបត្តិ Intel បច្ចុប្បន្នលោក Pat Gelsinger បានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNBC អំពីវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារ semiconductor និងការលំបាករបស់ទីផ្សារក្នុងការយកឈ្នះលើកង្វះខាតបន្ទះឈីបដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទាំងមូល។

យោងតាមនាយកប្រតិបត្តិ ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិបច្ចុប្បន្នកំពុងឈានដល់កម្រិតកំពូល ហើយនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់ឆ្នាំ 2023។ នៅក្នុងការព្យាករណ៍មុននេះ គាត់បានលើកឡើងរួចហើយថា កង្វះខាតឈីបអាចមានរយៈពេល “ពីរ បីឆ្នាំ”។ ខណៈដែលឈីបកុំព្យូទ័ររបស់ Intel បានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះ 2% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …