ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានប្រកាសពីបច្ចេកវិជ្ជាកែឆ្នៃកញ្ចក់ថ្មី ដែលធ្វើឱ្យកញ្ចក់កាមេរ៉ាមានតម្លៃថោកក្នុងការផលិត ហើយថែមទាំងអាចទុកចិត្តបាន និងដំណើរការកាន់តែខ្ពស់ផងដែរ។