នេះហើយជាទូរស័ព្ទដែលពេញនិយមនៅកម្ពុជា
យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រB2B Cambodia ប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើន ដោយអ្នកប្រើប្រាសមួយភាគធំមានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះ ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានប្រហែល ៦០% នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២០)។ បន្ថែមពីនេះ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ច្រើន  គឺទូរស័ទ្ទOppo ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាទូរស័ព្ទដែលមានចំណែកទីផ្សារធំជាងគេបំផុតដោយតំណាងអោយ ២៦%  ខណៈដែលម៉ាកយីហោកំពូលទាំង ៥ មានចំណែក ៩០% នៃទីផ្សារឧបករណ៍ចល័តនៅកម្ពុជា។​។ បើតាមប្រភពដដែលក៏បានបង្ហាញថា Facebook គឺជាបណ្តាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុត ដោយនៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់Facebook នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងរហូតដល់៩ លាននាក់ ហើយចំនួនេនះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនជាងនេះ។ Source: www.b2b-cambodia.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

08/09/2021

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រB2B Cambodia ប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើន ដោយអ្នកប្រើប្រាសមួយភាគធំមានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះ ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានប្រហែល ៦០% នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០២០)។ បន្ថែមពីនេះ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់ច្រើន  គឺទូរស័ទ្ទOppo ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាទូរស័ព្ទដែលមានចំណែកទីផ្សារធំជាងគេបំផុតដោយតំណាងអោយ ២៦%  ខណៈដែលម៉ាកយីហោកំពូលទាំង ៥ មានចំណែក ៩០% នៃទីផ្សារឧបករណ៍ចល័តនៅកម្ពុជា។​។

បើតាមប្រភពដដែលក៏បានបង្ហាញថា Facebook គឺជាបណ្តាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុត ដោយនៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់Facebook នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងរហូតដល់៩ លាននាក់ ហើយចំនួនេនះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនជាងនេះ។

Source: www.b2b-cambodia.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …