ក្រុមហ៊ុន Amazon បានណែនាំមនុស្សយន្តថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Astro នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ ២០២១ របស់ខ្លួន។ មិនដូចមនុស្សយន្តបង្ហាញនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Tesla AI Day ក្នុងខែសីហា។ Astro គឺជាមនុស្សយន្តដែលត្រូវបានបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយកិច្ចការផ្ទះរបស់ពួកគេ។

ឧទាហរណ៍ ឧបមាថាអ្នកចេញទៅក្រៅ​ ខណៈដែលអាហារនៅលើចង្ក្រាន ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាតើអ្នកមិនទាន់បានបិទចង្ក្រាន អ្នកប្រើប្រាស់អាចមនុស្សយន្តAstro ឆែកមើលជំនួសបាន។ គេអាចបញ្ជាតាមរយៈអេក្រង់នៅលើAstro​ ហើយវាក៏អាចធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រើភ្នែករបស់វា។ បន្ថែមពីនេះ មនុស្សយន្តថ្មីរបស់Amazonនេះអាចធ្វើចលនាផ្សេងៗស្របតាមការបញ្ជាដោយសំឡេង នឹងអាចផ្តល់ភាពសប្បាយដល់អ្នកប្រើផងដែរ។

Source: www.somagnews.com/

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports