សម្រាប់អ្នកដែលខកខានព្រឹត្តិការណ៍ “Unleashed” របស់ Apple កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសុន្ទរក ថាដែលមានរយៈពេល៥០នាទីពេញអាចមើលបានទាំងនៅលើគេហទំព័រYoutube និង តាមរយៈគេហទំព័រព្រឹត្តិការណ៍របស់ Apple។

Apple ក៏បានបង្ហាញវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបាន បញ្ចូលទៅក្នុង Youtube ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ទាំងម៉ូឌែលMacBook Pro ថ្មី និងAirPods 3 អាចរកបានសម្រាប់ការបញ្ជាទិញជាមុន ហើយគ្រោងនឹងដាក់លក់នៅថ្ងៃអង្គារទី ២៦ ខែតុលា។ macOS Monterey, iOS 15.1 និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្នែកទន់ផ្សេងទៀតនឹងចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ២៥ ខែតុលា។

ប្រភព៖ macrumors

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia