តម្លៃក្រុមហ៊ុនAppleបានកើនដល់ទៅ​$3 trillion​ ត្រឹម១៦ខែ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលឈានដល់តម្លៃនៅលើទីផ្សារ 3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ មុនពេលត្រឡប់មកវិញនៅក្រោមតួលេខនោះវិញ។ តម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងដល់ 182.94 ដុល្លារ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 180 ដុល្លារវិញ។ Apple បានចំណាយពេលប្រហែល 16 ខែ បន្ទាប់ពីបានបំបែកកំណត់ត្រាជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃ $2 ពាន់ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ 2020កន្លងទៅ។ ក្នុងមួយតម្លៃទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Apple បច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ អ្នកវិភាគទីផ្សារបានអះអាងថា វាពិបាកសម្រាប់ Apple ក្នុងការទទួលបានតម្លៃទីផ្សារដល់ទៅ 4 ពាន់ពាន់លានដុល្លានាពេលខាងមុខ លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ចេញផលិតផល របកគំហើញថ្មីៗ ដែលអាចទាក់ទាញចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគ។ Source: www.gsmarena.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – […]

Written by Heaur

01/05/2022

ក្រុមហ៊ុន Apple បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលឈានដល់តម្លៃនៅលើទីផ្សារ 3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ មុនពេលត្រឡប់មកវិញនៅក្រោមតួលេខនោះវិញ។ តម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងដល់ 182.94 ដុល្លារ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 180 ដុល្លារវិញ។ Apple បានចំណាយពេលប្រហែល 16 ខែ បន្ទាប់ពីបានបំបែកកំណត់ត្រាជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃ $2 ពាន់ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ 2020កន្លងទៅ។ ក្នុងមួយតម្លៃទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Apple បច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

អ្នកវិភាគទីផ្សារបានអះអាងថា វាពិបាកសម្រាប់ Apple ក្នុងការទទួលបានតម្លៃទីផ្សារដល់ទៅ 4 ពាន់ពាន់លានដុល្លានាពេលខាងមុខ លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ចេញផលិតផល របកគំហើញថ្មីៗ ដែលអាចទាក់ទាញចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគ។

Source: www.gsmarena.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …