ដោយសារតែចឹង បានApple ចេញគំរាមFacebook
បន្ទាប់ពីBBCបានបង្ហាញថាអ្នកជួញដូរមនុស្សបានបង្កើត“ ទីផ្សារទាសករ” នៅលើហ្វេសប៊ុកដើម្បីលក់ស្ត្រីទៅឱ្យអ្នកដេញថ្លៃខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីនោះកាសែត The Wall Street Journal ក៏បានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រធានបទនេះដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ WSJ បានអោយដឹងថា Apple បានគំរាមកំហែងលុបកម្មវិធី Facebook ចេញពី App Store នៅឆ្នាំ ២០១៩ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវហ្វេសប៊ុកបានរកឃើញថាអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់វេទិការបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីលក់ស្ត្រីជាទាសករឬអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានបង្ហោះខ្លឹមសារជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រោមឈ្មោះការងារផ្ទះដើម្បីចៀសវាងការជាប់នៅលើហ្វេសប៊ុក។ យោងតាមកាសែត The Wall Street Journal ក្រុមហ្វេសប៊ុកបានចំណាយពេលជាងមួយឆ្នាំដើម្បីចងក្រងឯកសារពាណិជ្ជកម្មទាសករដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា។ ខ្លឹមសារនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅលើកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកនិង Instagram ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានចែករំលែករូបថតនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះជា tag តាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការរកឃើញដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១៨។ ទោះយ៉ាងណា Appleបានគំរាមដកកម្មវិធី Facebook ចេញពី App Store ។ លើសពីនេះហ្វេសប៊ុកបានលុបទំព័រខ្លះដែលផ្សាយមាតិកាបែបនេះ។ ការដកចេញនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងរបស់ Apple ។ យោងតាមរបាយការណ៍មានមនុស្សតិចណាស់ដែលចេះភាសាក្នុងស្រុក ដើម្បីពិពណ៌នាសកម្មភាពបែបនេះនៅលើហ្វេសប៊ុក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្បួនដោះស្រាយកម្មវិធីក៏បរាជ័យក្នុងការបកប្រែឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។ លើសពីនេះក្រុមហ៊ុននៅតែមិនបានរចនាប្រព័ន្ធដែលអាចតាមដានឧក្រិដ្ឋជនពីការបង្ហោះនៅក្រោមគណនីថ្មីផងដែរ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League […]

Written by Heaur

09/21/2021

បន្ទាប់ពីBBCបានបង្ហាញថាអ្នកជួញដូរមនុស្សបានបង្កើត“ ទីផ្សារទាសករ” នៅលើហ្វេសប៊ុកដើម្បីលក់ស្ត្រីទៅឱ្យអ្នកដេញថ្លៃខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីនោះកាសែត The Wall Street Journal ក៏បានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រធានបទនេះដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ WSJ បានអោយដឹងថា Apple បានគំរាមកំហែងលុបកម្មវិធី Facebook ចេញពី App Store នៅឆ្នាំ ២០១៩ ។

អ្នកស្រាវជ្រាវហ្វេសប៊ុកបានរកឃើញថាអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់វេទិការបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីលក់ស្ត្រីជាទាសករឬអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានបង្ហោះខ្លឹមសារជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្រោមឈ្មោះការងារផ្ទះដើម្បីចៀសវាងការជាប់នៅលើហ្វេសប៊ុក។

យោងតាមកាសែត The Wall Street Journal ក្រុមហ្វេសប៊ុកបានចំណាយពេលជាងមួយឆ្នាំដើម្បីចងក្រងឯកសារពាណិជ្ជកម្មទាសករដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា។ ខ្លឹមសារនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅលើកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកនិង Instagram ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានចែករំលែករូបថតនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះជា tag

តាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការរកឃើញដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១៨។ ទោះយ៉ាងណា Appleបានគំរាមដកកម្មវិធី Facebook ចេញពី App Store ។ លើសពីនេះហ្វេសប៊ុកបានលុបទំព័រខ្លះដែលផ្សាយមាតិកាបែបនេះ។ ការដកចេញនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងរបស់ Apple ។

យោងតាមរបាយការណ៍មានមនុស្សតិចណាស់ដែលចេះភាសាក្នុងស្រុក ដើម្បីពិពណ៌នាសកម្មភាពបែបនេះនៅលើហ្វេសប៊ុក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្បួនដោះស្រាយកម្មវិធីក៏បរាជ័យក្នុងការបកប្រែឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ។ លើសពីនេះក្រុមហ៊ុននៅតែមិនបានរចនាប្រព័ន្ធដែលអាចតាមដានឧក្រិដ្ឋជនពីការបង្ហោះនៅក្រោមគណនីថ្មីផងដែរ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …