ក្រុមហ៊ុនGoogle បើកឪកាសម្រាប់កម្មវិធីនៅAndroid Auto
អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធAndroid Auto នឹងឆាប់បានឃើញកម្មវិធីរុករកកន្លែងចតរថយន្តនិងសាកថ្មកាន់តែច្រើននៅលើPlay Store។ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ Google កំពុងអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ភាគីទីបីជំរុញកម្មវិធីនៅក្នុងប្រភេទទាំងនោះទៅផលិត។ នោះមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឃើញកម្មវិធីទាំងនោះបង្ហាញនៅលើ Play Store ។ ដំបូងក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឱ្យមានកម្មវិធី Android Auto ច្រើនប្រភេទកាលពីខែសីហា។ ថ្មីៗនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលវិធីទាំងនោះដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំសាកល្បងបេតា។ ឥឡូវមិនចាំបាច់ទៀតទេ។ មុនពេលពង្រីកនៅថ្ងៃនេះ Google បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ភាគីទីបីបញ្ចេញសារនិងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ Android Auto ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ។ ដូចដែលបានកត់សំគាល់ 9to5Google ក្រុមហ៊ុនបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបើកវេទិកាទៅប្រភេទកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ ភាគច្រើនវាបានកើតឡើងតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន ដើម្បីធានានូវបទពិសោធន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូម្បីតែសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើហាងលក់ទំនិញតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ខ្លួន នៅពេលធ្វើឱ្យកម្មវិធីរបស់ពួកគេមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Auto។ Source: www.engadget.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ CFU E-Sports League CambodiaWeb​៖ https://cfu-esports.com/ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia     YouTube​៖​ CFU E-Sports League Cambodia – YouTube

Written by Heaur

04/06/2021

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធAndroid Auto នឹងឆាប់បានឃើញកម្មវិធីរុករកកន្លែងចតរថយន្តនិងសាកថ្មកាន់តែច្រើននៅលើPlay Store។ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ Google កំពុងអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ភាគីទីបីជំរុញកម្មវិធីនៅក្នុងប្រភេទទាំងនោះទៅផលិត។ នោះមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឃើញកម្មវិធីទាំងនោះបង្ហាញនៅលើ Play Store ។

ដំបូងក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាខ្លួននឹងបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឱ្យមានកម្មវិធី Android Auto ច្រើនប្រភេទកាលពីខែសីហា។ ថ្មីៗនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលវិធីទាំងនោះដោយដាក់ពាក្យស្នើសុំសាកល្បងបេតា។ ឥឡូវមិនចាំបាច់ទៀតទេ។ មុនពេលពង្រីកនៅថ្ងៃនេះ Google បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ភាគីទីបីបញ្ចេញសារនិងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ Android Auto ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតទេ។ ដូចដែលបានកត់សំគាល់ 9to5Google ក្រុមហ៊ុនបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបើកវេទិកាទៅប្រភេទកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ ភាគច្រើនវាបានកើតឡើងតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួន ដើម្បីធានានូវបទពិសោធន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ សូម្បីតែសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើហាងលក់ទំនិញតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ខ្លួន នៅពេលធ្វើឱ្យកម្មវិធីរបស់ពួកគេមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Auto

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 
CFU E-Sports League Cambodia
Web​៖ https://cfu-esports.com/ 
FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia     
YouTube​៖​ CFU E-Sports League Cambodia – YouTube

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …