ក្រុមហ៊ុន Nokia ប្តឹងក្រុមហ៊ុន Oppo ពីបទដកប្រាក់សំណង
ក្រុមហ៊ុន Nokia បានប្រកាសថានឹងខ្លួនប្តឹងក្រុមហ៊ុនOppo បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលបានចំណាយប្រាក់សំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប៉ាតង់របស់ខ្លួន បានឈប់បង់ប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនOppoនេះធ្លាប់បានបង់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ ។ ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលបានធ្វើវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ រួមមានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាច្រើននៅក្នុងបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន Daimler និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mercedesជាដើម។ រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះមិនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Oppo និងក្រុមហ៊ុន Nokia ឡើយ។ ជាការពិតក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ចិនតែងតែបង់សំណងជាទៀងទាត់សម្រាប់ប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សហ្វាំងឡង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Oppo សម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនបានបដិសេធមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលអនុញ្ញាត ការប្រើប្រាស់ប៉ាតង់ជាច្រើន។ ម៉្យាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុន Nokia បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Oppo នៅតែបន្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។  ក្រុមហ៊ុន Nokia បានពន្យល់ថាការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Oppo កំពុងដំណើរការប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនបានច្រានចោល ការផ្តល់ជូនពត៌មានលម្អិត ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Oppo។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports […]

Written by Heaur

07/13/2021

ក្រុមហ៊ុន Nokia បានប្រកាសថានឹងខ្លួនប្តឹងក្រុមហ៊ុនOppo បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលបានចំណាយប្រាក់សំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប៉ាតង់របស់ខ្លួន បានឈប់បង់ប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនOppoនេះធ្លាប់បានបង់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុន Nokia តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលបានធ្វើវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ រួមមានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាច្រើននៅក្នុងបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន Daimler និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mercedesជាដើម។

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះមិនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Oppo និងក្រុមហ៊ុន Nokia ឡើយ។ ជាការពិតក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ចិនតែងតែបង់សំណងជាទៀងទាត់សម្រាប់ប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុនយក្សហ្វាំងឡង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Oppo សម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនបានបដិសេធមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលអនុញ្ញាត ការប្រើប្រាស់ប៉ាតង់ជាច្រើន។

ម៉្យាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុន Nokia បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Oppo នៅតែបន្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។  ក្រុមហ៊ុន Nokia បានពន្យល់ថាការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Oppo កំពុងដំណើរការប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនបានច្រានចោល ការផ្តល់ជូនពត៌មានលម្អិត ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Oppo។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …