ថ្មីៗនេះ iPhone បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Iphone 12 ដែលមាន 4 ម៉ូដែល និងមានច្រើនពណ៍សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើស។

អ្នកទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តនិងជាហ្វេនរបស់ iPhone ច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាតើ តម្លៃទូរស័ព្ទ iPhone 12 ទាំង4ម៉ូដែល របស់ ក្រុមហ៊ុន Apple លក់ នៅទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន? ដូច្នេះខាង​នេះជាតារាងតម្លៃ​iPhone ជំនាន់ថ្មីដែល ហាងលក់ទូរស័ព្ទ Jet Black Store ទើបតែបានបង្ហាញលើ Facebook page ផ្លូវការរបស់ខ្លួន៖

តម្លៃ iPHONE 12 & iPHONE 12 PRO!

• iPhone 12 64G = 990$

• iPhone 12 128G = 1040$

• iPhone 12 256G = 1140$

• 12 Pro 128G = 1220$

• 12 Pro 256G = 1320$

• 12 Pro 512G = 1520$

តម្លៃ iPHONE 12​ PRO MAX & 12 MINI

• 12 Pro Max 128G = 1420$

• 12 Pro Max 256G = 1520$

• 12 Pro Max 512G = 1720$

• 12 Mini 64G = 840$

• 12 Mini 128G = 890$

• 12 Mini 256G = 990$

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃរបស់ទូរស័ព្ទiPhone 12 ជំនាន់ថ្មីនៅទីផ្សារកម្ពុជាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលានិងតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទផង។